فرهنگ زلال ، چشمه ای است که ازکوهسار اندیشه جاری است .ایران عزیزباهمه شکوهش ، دوست داشتنی است .ایران خانه بزرگ همه اقوام است دلدادگان این آب وخاک که سردر آفتاب دارندودیده دردوردستها تابیگانه را در این خانه راه وجایی نباشدوچه زیباتاکنون ایستاده اند. مهربان مرزبانان ایران زمین که گاه زمزمه ملایم جویبارعشق وشورو شکوه بوده اند و گاه در برابردشمن به توفان وتندر صاعقه بدل شده اندوهر پلیداندیش متجاوزگری را دشمن بوده اند وکردهای شمال خراسان ، درفش عزت ومیهن دوستی رابردوش کشیده اند وبه همراه سایر قومیت های ایران عزیز،زیباترین حماسه ها را آفریده اند.

درپس هرکوهی ، برستیغ هرقله ای ، درهم نفسی باهرسروکوهی ، مردی ، مبارزی ،مرزداری غریبانه خفته است وسرخی خونش راه روشن بیداری استادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه بیست و هفتم مهر 1390 | 21:53 | نویسنده : اسماعیل حسین پور |
 


درسحر خیزی چشم بیداران دل برضریحت میهمان شده عزیزترینی.به زلال چشمه ی نور می مانی .به بلند آفتاب همواره درطلوع.درلحظه های ناب نیایش مظلومان وغریبان، درمیان پیچک پاکی بالا رفته از درخت تن کشیده ی ایمان ، درمیان لبخند اهالی آبادی، درمیان دفترهای پرورق امید وانتظار کودکان دبستانی ودرمیان باغ پرشکوفه ی دعای مهربان مردم این دیار تو مهربان آسمان خیره درماخاکیانی.ادامه مطلب
تاريخ : شنبه شانزدهم مهر 1390 | 11:14 | نویسنده : اسماعیل حسین پور |
 

 

سه خشتی های امروزکه برلب پیرزنان وپیرمردان به یادگارمانده است یادگاران عزیز وکهن دیروزند. این سه خشتی ها درهیچ دیوان ودفتری ثبت نشده اند، سینه های پرسوز و شور راویان راستین این کهن سروده های بی پیرایه اند. بامرگ هر پیری بخشی از فلکلور این مردم دفن می شود و باید پذیرفت که هرروز این فرهنگها درصورت عدم ثبت ومستند سازی، روبه زوال می روند

 ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه پنجم مهر 1390 | 11:46 | نویسنده : اسماعیل حسین پور |
 

غزلی از شاعر دفاع مقدس علیرضا سپاهی لایین

 

برای شهدای جنگ تحمیلی

...واکنون به خاطر بیاور شبی را که آن قوم روشن به دریا نشستند 

به خاطر بیاور که آنان چه عریان نشستند وبر موج ها راه بستند

واکنون به خاطر بیاور که آنان چه غمگین و آشفته رفتند تا دور

چه مجنون ومردانه رفتند آن خاطرات بزرگی که دردوردستند

 ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه بیست و نهم شهریور 1390 | 13:12 | نویسنده : اسماعیل حسین پور |
 

آسمان.jpg

 ترانه های سه مصراعی سروده اسماعیل حسین پور منتشرشد. ترانه های سه مصراعی سه خشتی نامیده می شوند.این ترانه ها درقالب کتابی جیبی به عنوان " آسمان بی مرز است" اخیرا توسط انتشارات جهانی درشمارگان 3000به چاپ رسیده وبه قیمت2هزارتومان روانه بازار شده است.
این کتاب که شامل 100 سه خشتی کرمانجی است شامل ترانه هایی باموضوع ایثاروشهادت، وطن دوستی،طبیعت گرایی، غربت وامید است.
پیشینه ترانه های سه مصراعی به پیش ازاسلام می رسد ونوخسروانی های دیروز وهایکوهای امروز ژاپن نزدیکترین قالب شعری به ترانه های سه مصراعی است.
این شاعر بومی سرادرمقدمه کتابش آورده است:
این مجموعه رادرقالب سه خشتی سروده ام تاشعرهایم ازهی هی چوپانان، ازگندمگونی چهره های نجیب خانه به دوشان صحرا،اززردرویی ورنج های دخترقالیباف آبادی،ازعقابان بلندبال دره های ژرف غیرت ومردانگی،اززندگی وامیدواز صبروسکوت پرشکوه این مردم تهی نشود.

منبع:سایت تخصصی شعر کوتاه ایران وجهان

http://aanaat.com/news/news.asp?newsnum=62546628

 تاريخ : شنبه بیست و ششم شهریور 1390 | 8:10 | نویسنده : اسماعیل حسین پور |
 

به بهانه رونمايي ازلوح ثبت جهاني موسيقي مقامي خراسان

بجنورد _ ظرافتها و زيباييهاي ملودي و موسيقي مقامي خراسان شمالي كه روزگاري تنها براي ماندن تلاش مي كرد و مورد بي مهري بود، هم اكنون شهرتي جهاني يافته و نه تنها در اين خطه كه در هر دياري شنوندگاني دارد.

مقامهاي معروف 'الله مزار، سردار عيوض خان، زاري مگري و گرايلي' از نغمات روحبخشي است كه بسياري از ساكنان خطه شمال خراسان با شنيدن آن جانشان به پرواز درمي آيد و در طرفه العيني فاصله زمين تا آسمان را درمي نوردند.
ساز بخشي هاي خراسان شمالي كه روزگاري نه چندان دور، گرد غريبي بر آن نشسته و جز در محافل و مجالس مردمي كمتر از غلاف بيرون مي آمد، به عنوان نمادي از هنر و فرهنگ اين خطه شناخته شده و توسط يونسكو در سياهه آثار معنوي جهان به ثبت رسيده است.ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه بیست و سوم شهریور 1390 | 18:2 | نویسنده : اسماعیل حسین پور |
 

بخشی های شمال خراسان ، بخشی ازهویت وتاریخ این مردم اند.بخشی ها راویان راستین شور وشکوه ها،غم وشادی ها، عشق  وامیدها، غربت وجدایی ها، حماسه  ورزم ها، خداخواهی ها وخدا خوانی های بی پیرایه ی مردم اند. تمام سرمایه ی شان سازی است ،پاره ای ازتن شان،نیمه ای از قلب شان؛دوتار.

دوتار وبخشی وآواز،هرسه همزادند.هرسه روح هایی گره خورده دریکدیگرندوبه خاطر این است که ماندگارند.نامیرایند.بانگ بلند طنین افکنده بر گنبد گیتی اند که دربلندای تاریخ این مردم را امید وروح بخشیده اند.ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه بیست و یکم شهریور 1390 | 8:33 | نویسنده : اسماعیل حسین پور |
 

خراسان شمالی، این استان ایستاده برستیغ فرهنگ واندیشه وهنر،از دیرباز با کهن داشته هایش توانسته است نظر گیر باشد وانبوه نگاه جهانگردان و تاریخ نویسان وسفرنامه نویسان رابه خود جلب کند.آن چه سبب بلند آوازگی خراسان ما گردیده وجود فرهنگ پربار این مردم نجیب است.

وجود اقوام عزیز ترکمن،تات، ترک ؛کرد وفارس باتنوع فرهنگی که دارندباعث شده است این استان به عنوان گنجینه ی فرهنگها زبانزد ونام آورشود.هفته فرهنگی اکو فرصتی تاریخی برای خراسان وایران عزیز ماست تااعضای اکوبدانند این مردم ریشه درچه فرهنگ وتاریخ وهویتی دارند.بافرهنگ مرز نورد وآفاق نورد می توان یکدلی ها وهمراهی ها وهمرهی ها رابیشترکردادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه هفدهم شهریور 1390 | 12:8 | نویسنده : اسماعیل حسین پور |
 

 

رسانه ها دردنیای امروز به عنوان اثرگذارترین ابزار توانسته اندبرافکار واندیشه ها احاطه پیداکنند،سرمایه ی گرانسنگی که امروز نگاه ها رابه خود خیره نموده اند ودراین میان نشریات باقلمرووسیع فکری که دارند می توانند کانون امید بخشی،وحدت ،ترقی وبالندگی وازسویی یاوروچشم بینای کاربه دستان باشند.

درشهر شیروان پیش از این دونشریه "سیمای شیروان" و"شمال شرق" توانسته اند گامهای بلندی برای نیل به اهداف رسانه ای شان بردارند ودرراستای معرفی وارتقاء جایگاه شیروان ومعرفی کمبودها ونارسایی ها نقش آفرینی خوبی داشته باشنداخیرانیز نشریه" شیروان شهر" بامدیر مسوولی آقای علی قدرتی مجوز انتشار گرفته است وبرگ زرین دیگری به افتخارات رسانه ای شیروان عزیزافزوده شده است وامید می رود با مجموعه ای از جوانان کارآمد وتحصیل کرده که این نشریه راهمراهی می کنند بتوان شاهد درخشندگی بیشتر این نشریه درشیروان بود.ادامه مطلب
تاريخ : شنبه پنجم شهریور 1390 | 14:57 | نویسنده : اسماعیل حسین پور |
 

 

ایستاده ای صبور واستوار

نامت لرزه برتن نامردمان می اندازد

توراباهمه ی زخم های تنت دیری است به بند کشیده اند

تو و بند؟ هیهات!

توحنجره ی بلند بیداری هستی

 ادامه مطلب
تاريخ : جمعه چهارم شهریور 1390 | 10:17 | نویسنده : اسماعیل حسین پور |
 

نگاهی به کتاب " ما به روایت من" اثر علیرضا سپاهی لایین

به قلم : محمد کاظم کاظمی

به شاعری كه منم‌، گوش عشق بسپارید

مگر كه حرمت فریاد را نگه دارید

از این سپاهی شاعر چه انتظاری هست‌

اگر نخواسته باشید گام بردارید

كتابی كه پیش روی داریم‌، به واقع كارنامه‌ای است نسبتاً كامل و جامع از حدود بیست سال شاعری‌ِ علی‌رضا سپاهی لایین‌. كتاب در سلسلة معروف به «كتابهای تكا» منتشر شده است و به گمان من انتشارش ضروری می‌نمود، چون از این شاعر با وجود دو دهه سابقة روشن در شاعری‌، كتابی كه فراخور این سابقه و تأثیرگذاری باشد، منتشر نشده بود. به همین سبب در بررسی آن نمی‌توان این سیر تاریخی نه‌چندان كوتاه را در نظر نگرفت و از سالهای دور شروع نكرد.ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه بیست و هفتم مرداد 1390 | 0:50 | نویسنده : اسماعیل حسین پور |
 
علیرضا سپاهی

شعری از شاعر آزاده علیرضا سپاهی لایین

مرا کشت چشم انتظاری مسافر

بیا با شکوهی که داری، مسافر

ببین مانده یک مشت زانوی لرزان

در این سوی امیدواری، مسافر

ببین خشک شد خون مردان دریا

و شد باد در باد، جاری مسافر

 ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه بیستم مرداد 1390 | 22:18 | نویسنده : اسماعیل حسین پور |
 

دربین شاعران امروزخراسان علیرضا سپاهی لایین نامی سرآمد است.شعرش همه شوراست وزندگی، همه امید است وصداقت . زیباسرایی های  این روح بی قرار "هزارمسجد "ی اورابلند آوازه کرده است.

شاعر "مردم " و"وطن"ش که درپهنای دلش" شیراز جای دارد و ری و تبریز هم" وبه نوعی همه ی ایران عزیز راچون جان دوست می دارد.اوروایتگر راستین سنگرهای دیروز است.شاعر جبهه وحماسه وفرزندان خورشید.آنگاه که از سرارادت می سراید:ادامه مطلب
تاريخ : شنبه پانزدهم مرداد 1390 | 1:55 | نویسنده : اسماعیل حسین پور |
 

اين كهن بوم وبر با پيشينه بلندش ، زادگاه هنر و خرد و انديشه است،‌سرزمين رويشِ روشنِ فرهنگ و هنر ،

نياكان ما با الهام  از ذوق هنري­شان ،در بلنداي تاريخ منشاء تحولات و افتخارات فراواني بوده­اند به گونه­اي كه از پس ساليان ،هنوز تابناكي اين هنرها را شاهديم.

ادبيات نمايشي كه ريشه در تاريخ و فرهنگ و هنر اين سرزمين دارد در كنار ديگر آثار فاخر هنري توانسته است ذهن و زبان بيننده را تسخير كند و با جلوه­هاي گوناگوني كه دارد اثر بيشتري بر بيننده بگذارد.

دربين كردهاي خراسان كه از فرهنگ غني ودر خوري برخوردارندوتوانسته اند بافرهنگ پربار خودزلال چشمه ها ي فرهنگ رااز دل كوهساران هنر جار ي كننددونمايش ديرينه اجرا مي شده است.دونمايش "اسب چوبي "و"توره" از دير باز در اين خطه و در برخي نقاط كشورمان مرسوم بوده است. اين دو نمايش جلوه­اي از هنر آفريني پيشينيان اين مردمند كه به رغم گذشت  ساليان از آن شعله­ي پر فروغ ،حال، پرتویی باقي مانده است و اگر  همتی نباشد تا نسبت به احياء و حفظ اين دو نمايش اقدام گردد بي شك فردا بايد حسرت و اندوهي بلند بر ايمان باقي بماند.

 ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه یازدهم مرداد 1390 | 13:49 | نویسنده : اسماعیل حسین پور |

 

موسیقی کردی خراسان باتوجه به تنوع ابزار موسیقی وگستردگی موضوع ومضمون آواها و نواها یکی از درخشان ترین موسیقی های اثرگذاربردل وروان انسان است.این موسیقی  باهنرمندی بخشی ها باساز "دوتار"،"عاشق ها" باسازهای "سرنا"،"قوشمه"، "کمانچه"و "دهل" و"لوطی"ها با"دف" و"دایره"توانسته است درکنارسایر آثار وابزار موسیقی استان به عنوان موسیقی مقامی خراسان بربلندای فرهنگ جهان جای بازکند وبه عنوان میراث گرانسنگ ثبت جهانی شود.هرچند امروز لوطی ها دیگر جز نامی چیزی از آنها به یادگار نمانده است.ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه بیست و سوم تیر 1390 | 13:1 | نویسنده : اسماعیل حسین پور |
 

گفتگوی اختصاصی باهفته نامه اترک ۲شنبه ۲۰تیرماه ۱۳۹۰

تهیه وتنظیم: حسین فیروزه ،سردبیر هفته نامه اترک

...گروهی براین باورنداگر فضای بیشتری برای قومیت هافراهم شود، فکرگرایش به آن سوی مرزهابیشتر می شود، درحالی که زمانی گرایش بیشتر می‌شود که از داخل رویگردان شوند.وقتی داخل مرز، مردم آزادی داشته باشند، فرهنگ، آداب و رسوم و سنت‌هایشان را داشته باشند،از آن سوی مرز رویگردان می‌شوند. حتی از آن سوی مرز به سوی داخل تعلق خاطر و همگرایی ایجاد می‌شود. البته دشمنان ما هم دنبال قضیه قویت‌ها هستند و به عنوان یک پتانسیل به آن نگاه می‌کنند. اما ما معتقدیم که اگر درست حرکت کنیم و یک نگاه علمی داشته باشیم، به عنوان یک فرصت از قومیت‌ها می‌توان بهره گرفت. چون برخی از بزرگواران، دیدشان این است که قومیت‌ها یک چالش‌اند. و با یکسان‌سازی زبانی می توان وحدت ایجاد کرد. که البته این برخلاف گفته قرآن کریم است که از زبان‌ها و رنگ‌ها به عنوان آیات و نشانه‌های خدا یاد کرده است...

 ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه بیست و یکم تیر 1390 | 23:37 | نویسنده : اسماعیل حسین پور |
 

هرملتی باقهرمانان وچهر های نام آورش جان می گیرد؛نفس تازه می کند،روح را بزرگی می بخشدوازستیغ این قله های بلندسربراوج کشیده ،خود راگردن فرازترازهر ملتی می بیند.خودراازفرودها به فرازها می کشاند ودراین میان نام آوران نبرد وجنگجویان وقهرمانان رزم وحماسه ها سرآمد هرعصر ونسلی هستند.

حفظ حرمت قهرمانان جنگ، پاسداشت حرمت انسانهایی است که باجانفشانی شان ایثاررابه اوج رسانده اند. بزرگ انسانهای ناهراسیده ازتوفان و مرگ که بلند مثنوی حماسه راباسرخی خونشان زیبا سروده اندوامروز جهان باتجلیل از این قهرمانان ،ایستادگی ومقاومت همواره رادرگوش فرزندانش نجوا می کند تا دربرابرهردشمن با غرورقدبرافرازند.

یکی از قهرمانان بلند آوازه ی ایران " آریو برزن " است.سردار بزرگ ایران که دربرابر انبوه سپاه اسکندرایستاد ودرحالی که "پارسه" پایتخت ایران سقوط کرده بود وداریوش سوم برای نجات جانش گریخته بود اوبااقتدارایستادورزمید تا درراه دفاع از عزت این ملک ومیهن جان فدا کرد.ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه سیزدهم تیر 1390 | 14:53 | نویسنده : اسماعیل حسین پور |

فرهنگ وهنرهرملک ودیاری سرمایه ی آن ملت است.یک ملت بافرهنگش قد می کشد وتیره روزی ها رابافرهنگ برخویش تابناک می سازد.

موسیقی مقامی بخشی های خراسان هم جزئی از فرهنگ این ملت است واز سوی یونسکوثبت جهانی شد.انتظار این بود مسوولین این توفیق مبارک راجشن بگیرندوبه مردم بنمایانندکه ریشه درچه فرهنگی دارند.

چند ماه از این خجسته کار گذشت ولی هنوز یک نشست وسمیناروجلسه ای رابه تبیین ابعاد این سترگ کار اختصاص نداده ایم.از دید برخی افراد گویا منکری رخ داده است.از شنیدن سازکه هیچ ازشنیدن نام سازهاهم پرهیز می کنند.

 ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه بیست و چهارم خرداد 1390 | 11:38 | نویسنده : اسماعیل حسین پور |

1. Uluslararası Kurdolojı Konferansı
1. Uluslararası Kurdolojı Konferansı

مرتضوي- خراسان شمالي در همايش بين المللي کردشناسي ترکيه که به منظور تحقيق پيرامون فرهنگ، ادبيات و تاريخ کردها برگزار مي شود، حضور مي يابد. رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر شيروان گفت: اين همايش در 5 محور کردشناسي، گفتار و زبان، مسايل تاريخي و اجتماعي، هنرنو، زن و زندگي از چهارم تا نهم ماه جاري در دانشگاه حکاري ترکيه برگزار مي شود و از خراسان شمالي نيز شرکت کنندگاني با ارائه چند مقاله در آن حضور دارند. «حسين پور» افزود: «علي رحمتي» مقاله اي را با عنوان «نگاهي نو به پيشينه و تاريخ کردهاي خراسان»، «عباس پهلواني» مقاله اي با عنوان «تحليل موضوعي ضرب المثل هاي کردي خراسان» و «حسين ناصري» مقاله اي با عنوان «بازيابي هويت کردهاي خراسان» در اين همايش ارائه مي کند.وي با اشاره به ارائه مقاله هايي با عنوان «نقش زنان کرد در زندگي کوچ نشيني» توسط «علي عاقل» و مقاله اي به قلم خود با عنوان «تحليل موضوعي سه خشتي هاي کردي خراسان» در اين همايش خاطر نشان کرد: مقاله هاي ارايه شده توسط 10 داور از کشورهاي استراليا، کانادا، آلمان، سوئد، عراق و ترکيه مورد ارزيابي و تاييد قرار گرفته است.

منبع

خراسان شمالی

http://www.khorasannews.com/News.aspx?id=724857&type=3&year=1390&month=3&day=4تاريخ : شنبه هفتم خرداد 1390 | 23:48 | نویسنده : اسماعیل حسین پور |

 

باردیگر "تکمران " بابهار حضوردوستان ودلدادگان فرهنگ وهنر واصالت جلوه ای دیگر یافت وشکوه این حضور سبز ومانا، نماد خودباوری وافتخار به کهن داشته های فرهنگی است

سپاسگزارهمواره ی حضور عزت آفرین شما مردان وزنان عزیز درجشن" تکمران" هستیم که عطر خوش دوستی ها وبرادری ها رابه مردم "تکمران" ارزانی نمودید.

ازسرارادت وادب به خاطر همه ی کاستی ها ونداشته هایمان پوزش خواه شماارجمندان هستیم وهرچند به خاطر حضور انبوه مردم مشتاق نتوانستیم به خوبی پذیرای شمابلندهمتان فرهنگ مدارباشیم برماببخشایید.

امید که بتوانیم درجشن های شماعزیزان درکنارتان سیرنوش زلال چشمه ی فرهنگمان باشیم

باسپاس فراوان

خانواده حسین پورتاريخ : دوشنبه بیست و ششم اردیبهشت 1390 | 20:48 | نویسنده : اسماعیل حسین پور |
 

فراخوان اولین فستیوال دانشجویی شعر کوردی
به مناسبت انتشار اولین دیوان شعر کوردی دانشجویان کورد دانشگاههای ایران
(دیوان هاوپه یمانی خوئندکاران)

شعرهای ارسالی از طرف اساتیدآکادمیک و دست اندرکاران شعر و ادب کوردی مورد داوری قرار گرفته و آثار برگزیده انتخاب خواهد شد. فرستندگان آثار برگزیده از طرف “انجمن ناوه ندی هاوپه یمانی خوئندکارانی کوردی زانکوکانی ئیران” مورد تقدیر قرار خواهند گرفت و هدایایی به آنها تقدیم خواهد شد. هر دانشجو می تواند تنها یک اثر (همراه با عکس صاحب اثر) در حداکثر دو صفحه با فونت یونیکورد ۱۴ ارسال نماید.ادامه مطلب
تاريخ : شنبه هفدهم اردیبهشت 1390 | 7:52 | نویسنده : اسماعیل حسین پور |

 

آن روز که آوای ملکوتی وزیبای "اقراء" بربلندای کوه نور ودردرون غار حرا "محمد" رابرخویش لرزاند وشکوه وحی اورا بی تاب کرد وپس از آن که" ن والقلم ومایسطرون" تقدس قلم رابیشتر کرد تا پس از آن به " مدادالعلما افضل من دماء شهداء" رسیدیم وتا" من علمنی حرفا" چون خنک نسیمی پهندشت دل دلدادگان راه علم واندیشه رامعطر ساخت این مردم حرمت قلم وعلم وعالم رابه زیبایی حفظ نموده اند ونیک می دانند که ردپای آنان روزی بر "ثریا" به یادگار خواهد ماند.ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه دوازدهم اردیبهشت 1390 | 9:21 | نویسنده : اسماعیل حسین پور |

 

امروز از خویش وفرهنگ واصالت گریزی ها یک آفت است، بیماری فراگیری که مرز ودیار نمی شناسدودراین ازخویش گریزی ها تمام بودن یک ملت محو ونابود می شود. چیزی که امروز بسیاری ازدولت ها وملت ها رانسبت به حفظ داشته های شان نگران کرده است.

فرهنگ هر ملت سدی دربرابر این ازخویش گریزی هاست وامروز انکارهویت و فرهنگ یک قوم وملت به هربهانه ودلیلی که باشد همگامی با بیگانگان برای محو فرهنگ وهویت یک ملت است واین ریشه درناآگاهی حکومت هاوعدم خودباوری توده های مردم دارد.ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه پنجم اردیبهشت 1390 | 12:31 | نویسنده : اسماعیل حسین پور |
 

 

به تازگی مجموعه غزل"علیرضا سپاهی لائین"با عنوان "عشق ما رانمی دهد بازی"درتیراژ3هزارتوسط انتشارات"هنررسانه اردیبهشت" به چاپ رسیده است.

دراین مجموعه که 39غزل استادسپاهی به چاپ رسیده است می توان امید وحسرت وبغض ودردهای زیادی رامرور کرد.شکوه ازنامردمی ها وانتظارو"به جرم محبت درآتش بودن"وبسیاری موضوعات ومضامین بکر دراین مجموعه ی پرمغز تورااز بلندای نگاه تیز بین شاعری به جهان خیره می کند که درآن زخم های عمیقی تمام بودنت رادرخویش می بلعند.ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه بیست و پنجم فروردین 1390 | 18:37 | نویسنده : اسماعیل حسین پور |

خراسان شمالي - مورخ دوشنبه 1390/01/15 شماره انتشار 17801
نويسنده: مرتضوي

فرهنگ شفاهي، تاريخ و فرهنگ نانوشته مردمي است که طي هزاران سال سينه به سينه به نسل بعدي منتقل شده است. خراسان شمالي نيز به دليل برخورداري از وجود اقوام مختلفي همچون کرد، ترک، فارس، ترکمن و تات بخش عظيمي از اين فرهنگ شفاهي را در خود جاي داده است. در اين ميان چيستان هاي کردي که پيشينه اي به بلنداي تاريخ اين قوم دارد و ابزاري براي تفکر، خلاقيت بخشي و نگاه دقيق به هستي و محيط پيرامون بوده به عنوان بخشي از فرهنگ شفاهي و پشتوانه غني فرهنگ يک قوم نيازمند توجه است.ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه پانزدهم فروردین 1390 | 0:49 | نویسنده : اسماعیل حسین پور |

نوروز عزیز میهمان سالیان دیر ودور  دوباره آمده است تا زندگی ،امید ،پاکی و طراوت رامعنا بخشد.

این فرخنده جشن بشکوه وراز شگفت رویش  برهمه ی شما عزیزان بهار دل و سبز باور فرخنده باد

 

 تاريخ : یکشنبه بیست و نهم اسفند 1389 | 13:19 | نویسنده : اسماعیل حسین پور |
 

 

ادبيات كردهاي خراسان شفاهي است چيزي كه سينه به سينه نقل شده است وآنچه به يادگار مانده  ريشه درروزهاي دير ودور ديروز دارد.اخيراجوانان تحصيل كرده ي با روي آوري به ادبيات وزبان مادري شان توانسته اند گامهاي بلندي براي مانايي بيشتر اين ادبيات بردارند.

آقاي "حسن روشان" شاعر توانمنداستان كه پيش از اين او رابيشتربااشعار وآثار چاپ شده ي فارسي مي شناختند اخيرا باچاپ كتاب زيبا وپرمغز "چيكسای" ادبيات كردهاي خراسان رارويشي نوبخشيده است كه به ايشان تبريك ودست مريزاد مي گوييم.

اين كتاب بامقدمه ي زيبا واثرگذار آقاي حسن روشان شروع شده است وپيش از خوانش مجموعه ي شعر مقدمه ي كتاب تورابه ستيغ قله ها،به دامنه ها، به ميان آبادي غريب وتنها مانده وبه ميان حسرت وخاطرات ديروز مي برد.روزهاي همنوايي "تار" و"قوشمه" و"سرنا"، روزهاي لبخند مادر،روزهاي چشم گشودن آبادي برلبخند كودكان سپددل وگلگون روي آبادي وپيوندي شيرين بين خواننده وچيكسا ايجاد مي شود.ادامه مطلب
تاريخ : شنبه بیست و یکم اسفند 1389 | 12:44 | نویسنده : اسماعیل حسین پور |

 

اقوام مختلف ايران درطول تاريخ، فداكاروغيورمرزداران ووفاداران به دين وميهن شان بوده اندو جانفشاني اين بي ادعايان دربلنداي تاريخ مايه ي مباهات است.قوميت ها بيش از نيمي از جمعيت ايران راتشكيل مي دهندكه به منظورحفظ اخلاق وارزشها،اميد وآگاهي بخشي به مردم ،توجه به اقتضائات بومي ،حفظ زبان وفرهنگ اقوام ،هويت بخشي به آنان وبهره گيري از فرهنگ غني محلي به منظور تعميق فرهنگ ملي شبكه هاي صداوسيماي استاني شكل گرفته است.

شبكه ي" اترك"خراسان شمالي نيز ازشبكه هاي اثرگذار درراستاي سياست هاي رسانه بوده است وبه رغم نوپايي توانسته است درعرصه هاي مختلف خوش بدرخشدواخيرانيز باپخش ماهواره اي اين شبكه كارسترگي صورت گرفته است كه قدردان زحمات همه ي بلندهمتان اين مجموعه هستيم.ادامه مطلب
تاريخ : شنبه چهاردهم اسفند 1389 | 10:16 | نویسنده : اسماعیل حسین پور |
 

 

فرهنگ عامه بخشي از هويت ملت هاست؛ دانشي كه ريشه درافكار وانديشه و باورتوده هادارد وامروز "فولكلور"ش مي نامند. بيش از نيم قرن است كه اين واژه ي انگليسي دربين محققان و اديبان و مردم پژوهان كاربرد دارد .واژه فولکلور از دو بخش تشکيل شده است: 1- فولک (Folk): به معني عوام و توده مردم 2- لور(Lore): به معني دانش و دانستني ها.

امروز فولكلور به دانشي مردمي وتوده اي اطلاق مي شود كه ريشه درباور ديرين مردم دارد وازطريق آن مي توان آيين ،باور،سنن،رفتار،ادبيات ودريك كلمه فرهنگ عوام راموردبررسي قرار داد هرچند ممكن است دربرخي موارد فاقد پشتوانه ي علمي باشد.ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه هشتم اسفند 1389 | 3:4 | نویسنده : اسماعیل حسین پور |
 

 

درپيرامون ما انسانهايي هستندكه باهمه ي دردورنج ها بازهم به زندگي، به غصه ها ،به ماوبه تاريخ لبخند مي زنند،بازهم قلب شان براي مردم شان  مي تپدووطن ودين شان راعاشقانه دوست دارند.مردان بي ادعايي كه تن شان هنوز ميزبان سربهاي ديروز است وتمام دلتنگي شان خاطرات ياران ديروز است.

"سيدقاسم موسوي "يكي از فرزندان بي ادعاي اين خاك پرخاطره است كه باتمام تركشهاي تنش هرسپيده دم به نما زمي ايستد وخواب خاكيان رابرمي آشوبدوبادستان كم رمقش قرآن راورق مي زند.سيدقاسم جانباز است،قرص هايش بيش از آب ونان به كارش مي آيند.اودر15سالگي به جبهه رفته است؛ مانده ومانده وتمام جوانيش رانثار ماكرده است؛ماكه هروز از كنارش مي گذريم، بي آنكه بدانيم اين مرد،اين قامت ايستاده ازپس اين همه توفان ،براي سربلنديمان چه جانفشاني ها كرده است.

"سيدقاسم" درسال1346دردامنه ي كوه پرشكوه "پتلگاه"،درروستاي "خلاجلو"ي بخش بيچرانلو شيروان درخانواده اي مذهبي چشم برزلالي زندگي مي گشايد.پدرش "سيدعباس" از سادات موردتكريم مردم بوده است وبه رغم ارتحالش هنوز محبوب قلوب است.ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه چهارم اسفند 1389 | 7:6 | نویسنده : اسماعیل حسین پور |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.